SPOROČILO ZA JAVNOST PO STROKOVNEM POSVETU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ

Večina slovenskih reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij na državni ravni, ki smo povezane v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, smo...
Read More

SPOROČILO ZA JAVNOST OB ZAVRNITVI ZVIŠANJA INVALIDSKIH POKOJNIN

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), krovnem združenju organizacij, ki skupaj zastopajo prek 100.000 invalidov, nas zavrnitev predloga za...
Read More

POSVET URESNIČEVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC INVALIDOV

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in Državni svet RS sta 27. junija 2019, ob minevanju 10-let od ratifikacije Konvencije...
Read More
O NAS

O NAS

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je nevladna organizacija, ki prostovoljno združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji.

NSIOS je ustanovljen skladno z določili Zakona o invalidskih organizacijah in zastopa interese prek 118.000 slovenskih invalidov. Vključene invalidske organizacije predstavljajo 98,5 % vseh organiziranih slovenskih invalidov in delujejo v več kot 220 lokalnih društvih po vsej Sloveniji.

NSIOS je tudi polnopravni član Evropskega invalidskega foruma (European Disability Forum – EDF). To pomeni, da povzemamo vse zasnovane sodobne evropske invalidske politike, hkrati pa posredujemo specifične slovenske invalidske interese in aktualne vsebine za oblikovanje novih sistemskih rešitev, ki so po svoji naravi značilne in obvezne za našo državo.