Predlagane novele Zakona o igrah na srečo invalidi ne podpiramo, saj zagovarjamo dolgoročno stabilne sistemske rešitve, ki zagotavljajo zanesljiva finančna sredstva za invalidske, humanitarne in športne organizacije, pri tem pa upravičeno dvomimo, da bi predlagana novela zakona ta tudi prinesla.   Menimo, da bi se morale spremembe zakona, ki ureja delovanje tako občutljivega področja kot…

Preberi več

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je od 19. do 23. februarja v Ženevi sodeloval na 19. seji Odbora za pravice invalidov Organizacije združenih narodov, kjer je Republika Slovenija 22. in 23. februarja zagovarjala izvajanja Konvencije o pravicah invalidov v Sloveniji. Predstavniki NSIOS so odboru za pravice invalidov (odbor) na seji ter na ločenih sestankih s…

Preberi več

Bruselj (Belgija), 6. december 2017 6. decembra 2017 je v Bruslju potekal 4. Evropski parlament invalidov. Na začetku je vse prisotne pozdravil in nagovoril predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, ki je poudaril pomembnost evropskega gibanja invalidov in čestital Evropskemu invalidskemu forumu ob 20. letnici delovanja. Dogodek je bil razdeljen na tri sklope, in sicer: •…

Preberi več

Bruselj (Belgija), 4. in 5. december 2017 4. in 5. decembra se je ob evropskem dnevu invalidov v Bruslju odvijala konferenca, ki jo je organizirala Evropska komisija. Letošnja konferenca je potekala pod sloganom »Smo državljani EU«. Dve glavni vprašanji, ki sta se pojavili med konferenco sta bili: »Kako invalide bolje seznaniti z njihovimi pravicami?« in…

Preberi več

V četrtek 23.11. je bil na volitvah za člana Državnega sveta – predstavnika za področje socialnega varstva izvoljen Boris Šuštaršič. Volilni zbor volilnega telesa za izvolitev člana Državnega sveta je na podlagi kandidature, vložene s strani večih invalidskih organizacij ob soglasni podpori zbora članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), za člana Državnega sveta – predstavnika…

Preberi več

Na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve in misije OVSE smo organizirali srečanje med strokovnjaki za volitve iz OVSE/ODIHR, ki se kot opazovalci naših letošnjih predsedniški volitev mudijo v Sloveniji in Nacionalnim svetom invalidskih organizacij. Srečanja so se udeležili opazovalci in osebje iz misije OVSE, predstavnica MDDSZ in predstavniki nekaterih invalidskih organizacij, ki se jih vprašanje…

Preberi več

V petek 6.10. je NSIOS skupaj z evropskim poslancem dr. Igorjem Šoltesom organiziral srečanje z invalidskimi organizacijami. Srečanje je potekalo na temo aktualnih evropskih zadev, pri čemer je bila izpostavljeno sprejemanje Evropskega akt o dostopnosti, v nadaljevanju pa Direktiva o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja, Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, evropska invalidska kartica…

Preberi več

v Nacionalnem svet invalidskih organizacij Slovenije odločno protestiramo proti odrivanju invalidov na obrobje in zanikanju identitete invalidov, kar je bilo na grob način storjeno ob sprejemu dokumenta Arhitekturna politika Slovenije »Arhitektura za ljudi«, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji seji 31.8.2017.   Dokument opredeljuje ljudi z zmanjšanimi vidnimi, slišnimi in gibalnimi sposobnostmi kot …

Preberi več

Državni zbor je 20.9.2017 sprejel Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDAJMV), ki bo zamenjal obstoječi  Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP). Zakon o dajatvah za motorna vozila v svojem 9. člen ureja dajatve za vozila za prevoz invalidov, materijo, ki jo je do sedaj v 7. členu (oprostitve plačila…

Preberi več

Ljubljana, 14. september 2017 – Člani sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, predlagani s strani Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, na seji Sveta FIHO zaradi zaščite interesov slovenskih invalidov in poseganja v avtonomijo civilne družbe začasno niso dali soglasja k finančnemu načrtu FIHO za leto 2018. Predstavniki invalidskih organizacij, ki zastopajo prek 118.000…

Preberi več