Slovenski invalidi in predstavniki invalidskih organizacij smo se 15.5.2019, v dvorani Koloseja v Ljubljani srečali s kandidati na evropskih volitvah.

Svoja stališča in ideje so nam predstavili: Bojana Cvahte(SMC), Irena Joveva(LMŠ), Iva Dimic(NSi),  Davorin Kopše (SDS),  Norma Korošec(DOM), Tanja Fajon(SD), Violeta Tomić in Lovro Centrih(Levica), Igor Šoltes(DeSUS) in Andrej Rajh(SAB).

Kandidatom smo uvodoma sporočili, da:

– potrebujemo zakonodajo in podporo, ki bo invalidom omogočala polno in neodvisno življenje, zaposlovanje, vključujoče šolanje in uresničevanje pravic na vseh področjih;

– potrebujemo ambiciozno evropsko strategijo invalidnosti 2020-2030, ki bo vključevala invalide v vseh fazah kakor tudi potrebna sredstva. Strategijo, ki ji bodo sledila in jo uresničevala vse institucije, telesa in agencije EU;

– moramo zagotoviti, da bodo lahko invalidi priložnosti, ki jih nudi naša družba uživali brez diskriminacije in izključevanj;

– mora biti naslednji proračun EU za 2020 in naprej skladen s Konvencijo ZN o pravicah invalidov;

– predvsem pa, da potrebujemo dostopno Evropo z implementacijo obstoječe zakonodaje o dostopnosti in ob zagotavljanju da vse nove iniciative in politike upoštevajo vse vidike dostopnosti.

Udeleženci so s svojimi predlogi in vprašanji izpostavili, da imajo invalidi glede letošnjih evropskih volitev jasne prioritete in visoka pričakovanja in terjajo:

  • dosledno uresničevanje človekovih pravic invalidov: razkorak med obveznostmi in dejanskim stanjem je prevelik, EU ima vzvode za spodbujanje uresničevanja sprejetih zavez;
  • izboljšanje socialnega položaja invalidov: kljub Konvenciji ZN o pravicah invalidov, EU Stebru socialnih pravic, vrsti deklaracij in strategij itd. je revščina med invalidi endemična;
  • Evropsko financiranje projektov za zagotavljanje enakih možnosti in nediskriminacije: vključenost v oblikovanje ciljev in pripravo razpisov;
  • Evropo, ki je dostopna za vse osebe z invalidnostmi: ne le dostopnost grajenega okolja in prevoza temveč tudi in predvsem dostopnost informacij in komunikacij.

Kandidati so z NSIOS sklenili protokol o sodelovanju in se obvezali z invalidskim gibanjem v primeru izvolitve sodelovati pri doseganju opisanih ciljev.

V NSIOS bomo v prihajajočem mandatu še naprej sodelovali pri oblikovanju evropskih strategij in politik na področju invalidnosti, tako samostojno kot v okviru Evropskega invalidskega foruma (EDF) in odločevalce opozarjali na obveze iz Konvencije ZN o pravicah invalidov in priporočila, ki jih je podal Odbor ZN za pravice invalidov v svojih zaključnih ugotovitvah.

Ljubljana, 15.5.2019