Dne 29.3.2022 se je v Laškem odvijal Zbor članic NSIOS, na katerem je bilo predstavljen opravljeno delo v letu 2021 ter finančno poročilo za leto 2021, prav tako pa tudi vsebinski in finančni načrt NSIOS za leto 2022 ter sprejet dogovor o višini finančnih prispevkov posamezne članice za leto 2022.
Udeležence zbora članic NSIOS sta na začetku pozdravila predstavnik MDDSZ sekretar mag. Cveto Uršič in svetnik v DZ g. Dane Kastelic.