VSI ENAKI, A NE ZARES ENAKOPRAVNI

V sredo, 18.5.2022 je Radio Študent v okviru aktualno politične redakcije Radia Študent, v kateri obravnavajo dobre in slabe plati...
Read More

POVEZANI SMO MOČNEJŠI

V petek 6. maja in v soboto 7. maja 2022 je v Bohinjski Bistrici potekal posvet, simbolično poimenovan »Povezani smo...
Read More

Razpis za delovno mesto

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: da je državljan Republike...
Read More
O NAS

O NAS

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je nevladna organizacija, ki prostovoljno združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji.

NSIOS je ustanovljen skladno z določili Zakona o invalidskih organizacijah in zastopa interese prek 118.000 slovenskih invalidov. Vključene invalidske organizacije predstavljajo 98,5 % vseh organiziranih slovenskih invalidov in delujejo v več kot 220 lokalnih društvih po vsej Sloveniji.

NSIOS je tudi polnopravni član Evropskega invalidskega foruma (European Disability Forum – EDF). To pomeni, da povzemamo vse zasnovane sodobne evropske invalidske politike, hkrati pa posredujemo specifične slovenske invalidske interese in aktualne vsebine za oblikovanje novih sistemskih rešitev, ki so po svoji naravi značilne in obvezne za našo državo.