Svetovalni center za supervizante SZS

Na Socialni zbornici Slovenije je vzpostavljen "Svetovalni center za supervizante v času pojava in širjenja koronavirusa (Covid19)". V času epidemije...
Read More

Diskriminacija in ljudje z invalidnostmi v času epidemije

Portal Dostopno je objavil pogovor z vodji vseh treh NHRI inštitucij v Republiki Sloveniji, varuhom človekovih pravic, zagovornikom načela enakosti...
Read More

Priporočila NIJZ za izjemno ranljive skupine oseb v času širjenja okužbe COVID-19

NIJZ je na svoji spletni strani objavil priporočila za izjemno ranljive skupine oseb: Komu so priporočila namenjena? Priporočila so namenjena...
Read More
O NAS

O NAS

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je nevladna organizacija, ki prostovoljno združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji.

NSIOS je ustanovljen skladno z določili Zakona o invalidskih organizacijah in zastopa interese prek 118.000 slovenskih invalidov. Vključene invalidske organizacije predstavljajo 98,5 % vseh organiziranih slovenskih invalidov in delujejo v več kot 220 lokalnih društvih po vsej Sloveniji.

NSIOS je tudi polnopravni član Evropskega invalidskega foruma (European Disability Forum – EDF). To pomeni, da povzemamo vse zasnovane sodobne evropske invalidske politike, hkrati pa posredujemo specifične slovenske invalidske interese in aktualne vsebine za oblikovanje novih sistemskih rešitev, ki so po svoji naravi značilne in obvezne za našo državo.