Predstavitev NSIOS certifikata spletne dostopnosti

Dostopnost do spletnih vsebin je za posameznikovo polno in uspešno delovanje v sodobni družbi ključnega pomena, kar se je še...
Read More

Svetovalni center za supervizante SZS

Na Socialni zbornici Slovenije je vzpostavljen "Svetovalni center za supervizante v času pojava in širjenja koronavirusa (Covid19)". V času epidemije...
Read More
O NAS

O NAS

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je nevladna organizacija, ki prostovoljno združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji.

NSIOS je ustanovljen skladno z določili Zakona o invalidskih organizacijah in zastopa interese prek 118.000 slovenskih invalidov. Vključene invalidske organizacije predstavljajo 98,5 % vseh organiziranih slovenskih invalidov in delujejo v več kot 220 lokalnih društvih po vsej Sloveniji.

NSIOS je tudi polnopravni član Evropskega invalidskega foruma (European Disability Forum – EDF). To pomeni, da povzemamo vse zasnovane sodobne evropske invalidske politike, hkrati pa posredujemo specifične slovenske invalidske interese in aktualne vsebine za oblikovanje novih sistemskih rešitev, ki so po svoji naravi značilne in obvezne za našo državo.