Priporočila NIJZ za izjemno ranljive skupine oseb v času širjenja okužbe COVID-19

NIJZ je na svoji spletni strani objavil priporočila za izjemno ranljive skupine oseb: Komu so priporočila namenjena? Priporočila so namenjena...
Read More

O koronavirusu v lahkem branju

Z lahkim branjem označujemo tista besedila, ki jih lažje beremo in razumemo Vsi ljudje imamo pravico do informacij in vsi...
Read More

Zagotovitev zaščitnih mask najbolj ogroženim invalidom in osebnim asistentom

Invalidi in osebni asistenti nujno potrebujejo zaščitne maske.
Read More
O NAS

O NAS

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je nevladna organizacija, ki prostovoljno združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji.

NSIOS je ustanovljen skladno z določili Zakona o invalidskih organizacijah in zastopa interese prek 118.000 slovenskih invalidov. Vključene invalidske organizacije predstavljajo 98,5 % vseh organiziranih slovenskih invalidov in delujejo v več kot 220 lokalnih društvih po vsej Sloveniji.

NSIOS je tudi polnopravni član Evropskega invalidskega foruma (European Disability Forum – EDF). To pomeni, da povzemamo vse zasnovane sodobne evropske invalidske politike, hkrati pa posredujemo specifične slovenske invalidske interese in aktualne vsebine za oblikovanje novih sistemskih rešitev, ki so po svoji naravi značilne in obvezne za našo državo.