Bruselj (Belgija), 6. december 2017 6. decembra 2017 je v Bruslju potekal 4. Evropski parlament invalidov. Na začetku je vse prisotne pozdravil in nagovoril predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, ki je poudaril pomembnost evropskega gibanja invalidov in čestital Evropskemu invalidskemu forumu ob 20. letnici delovanja. Dogodek je bil razdeljen na tri sklope, in sicer: •…

Preberi več

Bruselj (Belgija), 4. in 5. december 2017 4. in 5. decembra se je ob evropskem dnevu invalidov v Bruslju odvijala konferenca, ki jo je organizirala Evropska komisija. Letošnja konferenca je potekala pod sloganom »Smo državljani EU«. Dve glavni vprašanji, ki sta se pojavili med konferenco sta bili: »Kako invalide bolje seznaniti z njihovimi pravicami?« in…

Preberi več

V četrtek 23.11. je bil na volitvah za člana Državnega sveta – predstavnika za področje socialnega varstva izvoljen Boris Šuštaršič. Volilni zbor volilnega telesa za izvolitev člana Državnega sveta je na podlagi kandidature, vložene s strani večih invalidskih organizacij ob soglasni podpori zbora članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), za člana Državnega sveta – predstavnika…

Preberi več

Na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve in misije OVSE smo organizirali srečanje med strokovnjaki za volitve iz OVSE/ODIHR, ki se kot opazovalci naših letošnjih predsedniški volitev mudijo v Sloveniji in Nacionalnim svetom invalidskih organizacij. Srečanja so se udeležili opazovalci in osebje iz misije OVSE, predstavnica MDDSZ in predstavniki nekaterih invalidskih organizacij, ki se jih vprašanje…

Preberi več

V petek 6.10. je NSIOS skupaj z evropskim poslancem dr. Igorjem Šoltesom organiziral srečanje z invalidskimi organizacijami. Srečanje je potekalo na temo aktualnih evropskih zadev, pri čemer je bila izpostavljeno sprejemanje Evropskega akt o dostopnosti, v nadaljevanju pa Direktiva o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja, Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, evropska invalidska kartica…

Preberi več

v Nacionalnem svet invalidskih organizacij Slovenije odločno protestiramo proti odrivanju invalidov na obrobje in zanikanju identitete invalidov, kar je bilo na grob način storjeno ob sprejemu dokumenta Arhitekturna politika Slovenije »Arhitektura za ljudi«, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji seji 31.8.2017.   Dokument opredeljuje ljudi z zmanjšanimi vidnimi, slišnimi in gibalnimi sposobnostmi kot …

Preberi več

Državni zbor je 20.9.2017 sprejel Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDAJMV), ki bo zamenjal obstoječi  Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP). Zakon o dajatvah za motorna vozila v svojem 9. člen ureja dajatve za vozila za prevoz invalidov, materijo, ki jo je do sedaj v 7. členu (oprostitve plačila…

Preberi več

Ljubljana, 14. september 2017 – Člani sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, predlagani s strani Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, na seji Sveta FIHO zaradi zaščite interesov slovenskih invalidov in poseganja v avtonomijo civilne družbe začasno niso dali soglasja k finančnemu načrtu FIHO za leto 2018. Predstavniki invalidskih organizacij, ki zastopajo prek 118.000…

Preberi več

Ljubljana, 8. september 2017 – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), ki zastopa prek 118.000 slovenskih invalidov, je v Ženevi Organizaciji združenih narodov (Odboru za pravice invalidov) predstavil problematiko v zvezi z neizvajanjem in kršenjem Konvencije o pravicah invalidov. NSIOS je Odboru po predhodno poslanem širšem seznamu odprtih vprašanj predstavil najbolj aktualne ter pereče probleme…

Preberi več

Upravne enote so v skladu z določili Zakona o izenačevanju možnosti invalidov začele izdajati invalidsko kartico ugodnosti, za katero lahko invalidi zaprosijo na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji. Z invalidsko kartico ugodnosti invalidi v državah EU lahko uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah. Aktualne ugodnosti lahko upravičenci spremljajo…

Preberi več