Datum objave javnega natečaja: 6.10.2021   Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana, objavlja   javni natečaj za položaj GLAVNI TAJNIK NACIONALNEGA SVETA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE (v nadaljevanju: NSIOS)   I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: –           da je državljan Republike Slovenije; –           da ima specialistično izobraževanje…

Preberi več

Aktualni projekt: Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti oseb z različnimi oblikami invalidnosti, z ugodnostmi bo prispeval k zmanjševanju tveganja revščine invalidov. Projektne aktivnosti bodo spodbudile aktivno in enako vključevanje invalidov v družbo s strokovnim preverjanjem ter omogočanjem fizične in digitalne dostopnosti ponudnikov…

Preberi več

Spoštovani, vabimo vas na mednarodno spletno delavnico na témo prihodnosti Evropske kartice ugodnosti za invalide z naslovom‘Prihodnost Evropske kartice – Kakšno invalidsko kartico želimo?‘, ki bo v četrtek 16. septembra med 10.00 in 12.00 na Zoomu. Uvodu in nagovoru vodje enote Evropske komisije bodo sledile tri paralelne delavnice z govorci iz Evropske komisije, EDF-a in…

Preberi več

Začela je veljati sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), ki ponovno omogoča pravico do invalidnine za telesno okvaro tudi tistim zavarovancem, katerih invalidnost ne izhaja iz dela. Navedena sprememba, ki bo neposredno pomagala več kot 15.000 slovenskim invalidom, je posledica večletnih prizadevanj, potem ko je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju leta…

Preberi več

Zveza za šport invalidov Slovenija – Slovenski paralimpijski komite je včeraj (19. avgusta) tudi v Sloveniji zagnala globalno kampanjo gibanja WeThe15, ki združuje 1,2 milijardi ljudi z invalidnostmi po vsem svetu. Pet dni pred začetkom Paralimpijskih iger v Tokiu se bodo v več kot 115 državah znamenitosti obarvale vijolično. V Sloveniji je v mednarodni barvi…

Preberi več

Državni zbor je potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (86 za, 3 proti), ki izenačuje pravico do prejemanja invalidnine tudi za osebe, pri katerih je do invalidnosti prišlo zaradi poškodbe zunaj dela. Zakon, ki odpravlja krivice slepim in slabovidnim otrokom, je dobil pa soglasno podporo (86 za). Predlog za prvi zakon je…

Preberi več

Na današnji 5. seji zbora članic NSIOS je bil za predsednika NSIOS za mandatno obdobje 2020-2024 izvoljen Borut Sever. Izvoljeni so bili tudi trije podpredsedniki nacionalnega sveta in člani predsedstva, člani nadzornega odbora v mandatnem obdobju in člani častnega razsodišča. Seja zbora članic NSIOS je prvič potekala na spletni platformi in z elektronskim glasovanjem.…

Preberi več

Ob letošnjem mednarodnem dnevu invalidov je Urad predsednika republike pripravil dogodek, kjer so predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Janez Janša in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič sprejeli predsednika NSIOS Boruta Severja in državnega svetnika ter predsednika Sveta za invalide Danijela Kastelica. Nagovoroma predsednika NSIOS in predsednika republike je sledil krajši neformalen pogovor o aktualnih…

Preberi več

Zagovornik načela enakosti je na podlagi pobude oškodovanca opravil oceno diskriminatornosti pravne ureditve usklajevanja invalidnin za telesne okvare. Ugotovil je, da je na področju načina usklajevanja vrednosti invalidnin z inflacijo pravna praznina, kar po oceni zagovornika povzroča diskriminacijo. Zagovornik je ugotovil, da je že vse od leta 2012, ko je bila sprejeta sprememba zakona o…

Preberi več

Mednarodni dan invalidov ob tem, ko se izteka drugo desetletje 21. stoletja, je priložnost za bilanco stanja na področju uresničevanja človekovih pravic in zavez iz Konvencije ZN o pravicah invalidov v Republiki Sloveniji. Slovenija je v zadnjih 20 letih in še posebej po ratifikaciji Konvencije na področju invalidskega varstva doživela veliko transformacijo. Spremembe, posledica steka…

Preberi več