v Nacionalnem svet invalidskih organizacij Slovenije odločno protestiramo proti odrivanju invalidov na obrobje in zanikanju identitete invalidov, kar je bilo na grob način storjeno ob sprejemu dokumenta Arhitekturna politika Slovenije »Arhitektura za ljudi«, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji seji 31.8.2017.   Dokument opredeljuje ljudi z zmanjšanimi vidnimi, slišnimi in gibalnimi sposobnostmi kot …

Preberi več

Državni zbor je 20.9.2017 sprejel Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDAJMV), ki bo zamenjal obstoječi  Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP). Zakon o dajatvah za motorna vozila v svojem 9. člen ureja dajatve za vozila za prevoz invalidov, materijo, ki jo je do sedaj v 7. členu (oprostitve plačila…

Preberi več

Ljubljana, 14. september 2017 – Člani sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, predlagani s strani Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, na seji Sveta FIHO zaradi zaščite interesov slovenskih invalidov in poseganja v avtonomijo civilne družbe začasno niso dali soglasja k finančnemu načrtu FIHO za leto 2018. Predstavniki invalidskih organizacij, ki zastopajo prek 118.000…

Preberi več

Ljubljana, 8. september 2017 – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), ki zastopa prek 118.000 slovenskih invalidov, je v Ženevi Organizaciji združenih narodov (Odboru za pravice invalidov) predstavil problematiko v zvezi z neizvajanjem in kršenjem Konvencije o pravicah invalidov. NSIOS je Odboru po predhodno poslanem širšem seznamu odprtih vprašanj predstavil najbolj aktualne ter pereče probleme…

Preberi več

Upravne enote so v skladu z določili Zakona o izenačevanju možnosti invalidov začele izdajati invalidsko kartico ugodnosti, za katero lahko invalidi zaprosijo na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji. Z invalidsko kartico ugodnosti invalidi v državah EU lahko uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah. Aktualne ugodnosti lahko upravičenci spremljajo…

Preberi več

Konec meseca julija bodo upravne enote v skladu z določili Zakona o izenačevanju možnosti invalidov začele izdajati invalidsko kartico ugodnosti, za katero lahko invalidi zaprosijo na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji. Z invalidsko kartico ugodnosti bodo invalidi v državah EU lahko uveljavljali posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah. Aktualne ugodnosti bodo…

Preberi več

Predstavniki invalidskih organizacij, ki zastopajo prek 100.000 slovenskih invalidov, so na seji Skupščine Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) obravnavali podržavljanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Prevzem FIHO s strani države, kljub izrecnemu nasprotovanju invalidskih in tudi nekaterih humanitarnih organizacij, je brez precedensa in v opreki z načeli in vrednotami nevladnega sektorja,…

Preberi več

Ljubljana, 26. junij 2017 – Predstavniki invalidskih organizacij, ki zastopajo preko 100.000 slovenskih invalidov so zaradi nestrinjanja s podržavljanjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij zapustili konstitutivno sejo sveta fundacije, v kateri je vodenje prevzel predstavnik Ministrstva za Finance, tudi ob žal presenetljivi podpori humanitarnih organizacij. Država nikakor ne more upravljati ali voditi fundacije…

Preberi več

V skladu s prvo alinejo drugega odstavka 28. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10 in 50/14, v nadaljevanju: ZIMI) in v skladu z obvestilom Sveta za invalide Republike Slovenije z dne 29.5. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju: NSIOS) imenuje sedem predstavnikov vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki…

Preberi več

Ministrstvo za pravosodje je na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije preučilo dostopnost sodnih obravnav osebam z okvaro sluha in dopolnilo sodni red. Dopolnjeni sodni red, ki velja od novega leta, v 3. točki 223. člena navaja, da morajo invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, sodišču pred narokom sporočiti, da bodo uveljavljali pravico do…

Preberi več