Ministrstvo za pravosodje je na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije preučilo dostopnost sodnih obravnav osebam z okvaro sluha in dopolnilo sodni red.
Dopolnjeni sodni red, ki velja od novega leta, v 3. točki 223. člena navaja, da morajo invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, sodišču pred narokom sporočiti, da bodo uveljavljali pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku in navesti, kakšne prilagoditve potrebujejo.
V predstavitvi dopolnjenega sodnega reda, kjer so sodelovali pravosodni minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič ter Goran Kustura, generalni tajnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ter drugi, je bilo povedano, da so poleg spremembe sodnega reda z intenzivnim sodelovanjem z ZDGNS pripravili tudi nabor tehničnih ukrepov za tiste, ki ne obvladajo slovenskega znakovnega jezika, in za to zagotovili evropska sredstva. Pojasnjeno je bilo kakšne prilagoditve potrebujejo gluhi, naglušni in gluhoslepi: gluhi potrebujejo tolmača slovenskega znakovnega jezika, naglušni potrebujejo slušno zanko ali FM sistem, posebej dragocen je tudi zapisnikar, ki neposredno pretvarja govor v tekst in tega lahko oseba z okvaro sluha sproti bere, gluhoslepi rabijo tolmača oziroma asistenta in tehnične prilagoditve.
Minister Goran Klemenčič je ob tem povedal, da je po njegovem mnenju dodaten korak k enotni obravnavi na sodiščih tudi program izobraževanj o potrebah invalidov za sodno in tožilsko osebje. Napovedal je še, da bodo do konca leta ali v začetku naslednjega leta vsa okrožna sodišča, ki tega še nimajo, opremili z ustreznimi fizičnimi dostopi za invalide.