Bruselj (Belgija), 4. in 5. december 2017

4. in 5. decembra se je ob evropskem dnevu invalidov v Bruslju odvijala konferenca, ki jo je organizirala Evropska komisija. Letošnja konferenca je potekala pod sloganom »Smo državljani EU«. Dve glavni vprašanji, ki sta se pojavili med konferenco sta bili: »Kako invalide bolje seznaniti z njihovimi pravicami?« in »Kaj narediti, da bo glas invalidov slišan?«

Generalni direktor za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji, Michel Servoz je poudaril pomembnost uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz Evropskega stebra socialnih pravic. V nadaljevanju je izpostavil pomembnost vključevanja invalidov v družbo na vseh ravneh. Steber namreč določa, da imajo invalidi pravico do dohodkovne podpore, ki zagotavlja dostojno življenje, storitev, ki jim omogočajo sodelovanje na trgu dela in v družbi ter delovnega okolja prilagojenega njihovim potrebam.

V dveh dneh se je odvila temeljita razprava o izzivih s katerimi se srečujejo invalidi v Evropski uniji. Prvi dan so bile teme razprave razdeljene v dva sklopa. Prvi sklop se je nanašal na socialni vidik vključevanja invalidov v družbo. Potekala je razprava o Stebru socialnih pravic, zaposlovanju, zdravstvenem zavarovanju, invalidskem upokojevanju in trajnostnih ciljih. Vsebina drugega sklopa pa se je nanašala na politično participacijo invalidov, kjer je bil poudarek na pravici voliti in biti voljen, kot eni temeljnih političnih pravic državljanov EU.

Drugi dan se je razprava konference osredotočila na pomembnost prilagoditve evropskih mest invalidom. Ponovno je bila poudarjena pomembnost vključevanja invalidov na vseh lokalnih ravneh. Podeljena je bila tudi nagrada Access City Award, ki jo je prejelo mesto Lyon (Francija). Med štirimi mesti, ki so prišla v ožji izbor, je bila tudi Ljubljana, ki je na koncu osvojila odlično drugo mesto. Cilj podeljevanja nagrade je spodbujati dostopnost v mestnem okolju za naraščajoče število starejših prebivalcev in invalidov v Evropi.

Martin Gec