V skladu s prvo alinejo drugega odstavka 28. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10 in 50/14, v nadaljevanju: ZIMI) in v skladu z obvestilom Sveta za invalide Republike Slovenije z dne 29.5. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju: NSIOS) imenuje sedem predstavnikov vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni v Svet za invalide Republike Slovenije (v nadaljevanju: svet).

Na podlagi navedenega pozivamo reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni, da prijavite predlog kandidatov za člane sveta.

Naprošamo vas, da nam morebitne kandidature pošljete najkasneje do 8.6.2017 do 12.00 ure.

NSIOS bo na podlagi prejetih predlogov kandidatov, v skladu z legitimno zastopanostjo vrst invalidnosti in organizacij ter strokovnih meril imenoval sedem članov sveta, pri čemer bo v skladu z določili ZIMI upoštevali razmerje med včlanjenimi in ne včlanjenimi invalidskimi organizacijami v NSIOS.

Borut Sever