Na današnji 5. seji zbora članic NSIOS je bil za predsednika NSIOS za mandatno obdobje 2020-2024 izvoljen Borut Sever.

Izvoljeni so bili tudi trije podpredsedniki nacionalnega sveta in člani predsedstva, člani nadzornega odbora v mandatnem obdobju in člani častnega razsodišča.

Seja zbora članic NSIOS je prvič potekala na spletni platformi in z elektronskim glasovanjem.

Fotografija predsednika NSIOS