V Republiki Sloveniji je že tradicija, da ob volitvah v Državni zbor Republike Slovenije predstavniki reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki so povezane v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, skupno izpostavijo političnim strankam nekaj aktualnih vprašanj in ključnih razvojnih pobud iz področja invalidskega varstva, ob tem pa prisluhnejo tudi njihovim stališčem ter mnenjem.

Zato Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije dne 22.5.2018 ob 9.00 uri v dvorani št. 1, KOLOSEJ, Šmartinska 152, Ljubljana organizira srečanje z naslovom INVALIDSKO VARSTVO V SLOVENIJI 2018 – 2022.

Izhodišče za pogovor bodo Zaključne ugotovitve Odbora za pravice invalidov OZN v zvezi z uvodnim poročilom Slovenije o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov v Republiki Sloveniji.
Odbor za pravice invalidov je marca letos izdal zaključne ugotovitve s priporočili po posameznih področjih, ki so za našo državo obvezujoča.

Na srečanju se bomo v povezavi ugotovitvami Odbora osredotočili predvsem na tri teme in sicer kje so dosedanje pomanjkljivost pri uresničevanju Konvencije in ustavnih pravic invalidov ter kako preiti v proaktivno, razvojno politiko državnega invalidskega varstva, posebej bi se osredotočili na socialno situacijo slovenskih invalidov, dotaknili pa bi se tudi avtonomije sektorja in financiranja posebnih socialnih programov za invalide.

Srečanja se bodo udeležili Predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez (SMC), evropska poslanka Romana Tomc (SDS), predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v DZ RS Uroš Prikl (DESUS), mag. Cveto Uršič (NSI), mag. Franc Rozman (SLS), Aljaž Kovačič (LMŠ), Gorazd Marinček (Solidarnost) in drugi.

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije smo ob predčasnih državnozborskih volitvah pripravili tudi protokol o sodelovanju s političnimi strankami, s katerim podpisniki protokola izražajo pripravljenost, da v obdobju naslednjih štirih letih sodelujejo pri uresničevanju človekovih pravic, izboljšanju položaja in kakovosti življenja invalidov v Sloveniji ter udejanjanju Konvencije OZN o pravicah invalidov, h podpisu katerega smo povabili vse politična stranke.