Ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov, objavljamo slovenski prevod priročnika Evropskega invalidskega foruma (EDF) Vaše pravice v EU. Priročnik je praktični zemljevid inštitucij Evropske unije, zgodovinski pregled delovanja evropskega invalidskega gibanja z vsemi ključnimi dogodki ter dokumenti in z uporabnimi napotki, kako uresničevati svoje pravice državljana EU z invalidnostmi.

Priročnik se nahaja tu: Vaše pravice v EU (2021)

okrasna slika