Predstavniki invalidskih organizacij, ki zastopajo prek 100.000 slovenskih invalidov, so na seji Skupščine Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) obravnavali podržavljanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Prevzem FIHO s strani države, kljub izrecnemu nasprotovanju invalidskih in tudi nekaterih humanitarnih organizacij, je brez precedensa in v opreki z načeli in vrednotami nevladnega sektorja, temeljnimi načeli civilne družbe, s strokovnimi smernicami ter določili Konvencije ZN o pravicah invalidov.

 

Predstavniki invalidskih organizacij so zato soglasno sprejeli sklepe s katerimi:

  • Skupščina NSIOS protestira proti poizkusom podržavljanja javnega financiranja invalidskih organizacij.
  • Skupščina NSIOS poziva predstavnika Ministrstva za finance k odstopu z mesta predsednika sveta FIHO. Delovanje FIHO, kot v primerljivih institucijah v drugih državah, temelji na predstavništvu uporabnikov, vloga države pa je nadzorstvena, ne upravljavska.
  • Skupščina NSIOS zahteva, da se FIHO preoblikuje v dve ločeni fundaciji, eno za invalidske organizacije in drugo za humanitarne.
  • Skupščina NSIOS predlaga, da v primeru nadaljevanja poizkusov podržavljanja financiranja invalidskih organizacij ali neodzivnosti akterjev, invalidske organizacije organizirajo javno manifestacijo proti takemu ravnanju.

 

Država ne more upravljati ali voditi fundacije na področju civilne družbe. Vloga države je izključno nadzorstvena v skladu z zakonodajo. Posebni socialni programi so prerasli okvir dopolnilne skrbi države, uporabniki so od njih življenjsko odvisni, sistem deluje dobro in z visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov, zaradi katerih FIHO sploh obstaja. Zato so eksperimenti na področju najbolj ranljivih skupin nedopustni.  Gre za kršitev avtonomije civilne družbe, Konvencije o pravicah invalidov, Zakona o invalidskih organizacijah in načela »Nič o invalidih brez invalidov«.

 

Predstavniki invalidskih organizacij so podprli odločitev članov sveta FIHO, da zaradi nestrinjanja s podržavljanjem FIHO protestno zapustijo konstitutivno sejo sveta fundacije, ko je vodenje prevzel predstavnik Ministrstva za finance. Seznanili so se z njihovim pozivom Ministrstvu za finance, da pozove svojega predstavnika k odstopu z mesta predsednika Sveta FIHO, o čemer so obvestili tudi Predsednika RS, Predsednika Vlade RS, poslance Državnega zbora, pristojna ministrstva in druge.

 

O podržavljanju bomo obvestili tudi Evropski invalidski forum in Organizacijo združenih narodov – odbor za pravice invalidov.

 

Lepo pozdravljamo.

 

“NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV!”