Bistvena novost, ki jo prinaša pravilnik, je pod določenimi pogoji izjema od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam – končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti), če vrednost obdavčljivih dobav ne preseže, oziroma ni verjetno, da bo v tekočem koledarskem letu presegla 5.000 evrov, ter pod določenimi pogoji dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev.

 

Materijo ureja 143. člen Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 39/2016 (v nadaljevanju Pravilnik) v svojem novem šestem, sedmem in osmem odstavku, v skladu z drugim odstavkom 81. člena in v zvezi z 42. in 43. členom Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 117/2006 (v nadaljevanju ZDDV-1).
Pravilnik določa, da računa za izdajanje blaga in storitev ni potrebno izdajati organizacijam (društvom), katerih cilj ni doseganje dobička, jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ter zaračunavajo cene, ki so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV, ter vrednost obdavčljivih dobav ne preseže, oziroma ni verjetno, da bo v tekočem koledarskem letu presegla 5.000 evrov.

V to so vštete dobave svojim članom kot povračilo za članarino, kot tudi dobave, ko se ne pobira članarina. FURS navaja kot primer organizacijo društvenega srečanja, ki se v celoti financira iz zneska članarine, kot tudi primer, ko srečanje v celoti financira član društva sam ali pa oseba, ki sicer ni član društva, se pa udeleži srečanja. Zajete pa so tudi situacije, ko se srečanje do določene višine krije iz članarine, razliko do polne cene pa plača član društva sam.
Organizacije, ki s svojimi dobavami blaga in storitev presežejo prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav, pa so v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev pod določenimi pogoji upravičena do izjeme od obveznosti izdajanja računov. Invalidske organizacije oziroma druge osebe navedene v Pravilniku in ZDDV-1 lahko z namenom zbiranja sredstev uveljavljajo izjemo od obveznosti izdajanja računov za dobave, če z njimi zbirajo sredstva za svoje delovanje (vstopnice in druge dobave,…).

Zaradi lažjega izvajanja Pravilnika je FURS pripravil dodatne odgovore in stališča (kaj se všteva v limit, predplačila, članarine, vrste upravičenih organizacij, način evidentiranja,….).

Borut Sever, univ. dipl. iur

Paris