V času med 6.5. in 7.5.2022 bomo organizirali posvet članic NSIOS, ki smo ga poimenovali »Povezani smo močnejši« in na katerem se bomo dotaknili pričakovanj članic do NSIOS, sodelovanja in povezanosti članic NSIOS, motivacije in financiranja NSIOS.