NSIOS je postal član podjetniške skupine BNI Mozaik z namenom povezati uporabnike in ponudnike EU kartice ugodnosti za invalide in osveščati družbo o drugačnosti.