V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) podpiramo interventne ukrepe, ki so bili sprejeti za spopadanje s širjenjem korona virusa (SARS-CoV-2). Podpiramo tudi Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, s katerim se bodo vsaj nekoliko ublažile posledice za delodajalce.

Ugotavljamo pa, da so iz predloga zakona izključeni zaposleni v slovenskih društvih, v (zasebnih) zavodih in ustanovah, čeprav bodo ali pa so so že enako prizadeti kot gospodarske družbe. V skladu z vladnimi navodili in zaradi zaščite zaposlenih ter uporabnikov se tudi na tem področju omejujejo oziroma zaustavljajo dejavnosti.

Zato v NSIOS podpiramo predlog, da se med upravičene delodajalce, ki lahko pod enakimi pogoji kot podjetja pridobijo delno povračilo izplačanih nadomestil po interventnem zakonu, doda tudi društva, zavode in ustanove.