DOKUMENTI IN ZAKONODAJA

Socialno in invalidsko varstvo v Sloveniji temelji na USTAVI RS in KONVENCIJI OZN O PRAVICAH INVALIDOV.
Področje invalidskega varstva, pravic in ugodnosti urejajo naslednji dokumenti in predpisi: