Dostopnost do spletnih vsebin je za posameznikovo polno in uspešno delovanje v sodobni družbi ključnega pomena, kar se je še posebej potrdilo v času epidemije in izolacije, ko smo morali večino zadev urejati na spletu.

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) si že vrsto let prizadevamo za vključevanja invalidov v kulturno in širšo družbeno sfero. V zadnjih letih se intenzivno posvečamo tudi omogočanju spletne dostopnosti. V ta namen smo po zgledu mednarodnih praks razvili metodologijo omogočanja spletne dostopnosti z vključevanjem uporabnikov z različnimi invalidnostmi, kar je za dejansko dostopnost najpomembnejše. V procesu omogočanja spletne dostopnosti sodeluje ekipa strokovno usposobljenih uporabnikov z različnimi invalidnostmi, kar je za ustrezno dostopnost ključnega pomena.

02.07.2020 Ljubljana, Narodna galerija. Tiskovna konferenca Beletrina in NSIOS in podelitev certifikatta spletne dostopnosti.

NSIOS certifikat spletne dostopnosti je namenjen tako zakonskim zavezancem kot tudi družbeno odgovornim podjetjem in organizacijam, ki želijo omogočiti dostop do svojih vsebin najširšemu krogu raznolikih uporabnikov. Pridobitev omenjenega certifikata pomeni, da ima organizacija spletne strani urejene tako, da so vsebine čim bolj dostopne ljudem z najrazličnejšimi oblikami invalidnosti (slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gibalno oviranim in kognitivno oviranim).

Kot primere dobre prakse, ki imajo spletne strani zgledno urejene in primerno prilagojene za invalide in starejše, lahko izpostavimo spletišča eu-drzavljan.si in nasodiscu.si, tudi e-uprava.gov.si in pa-ng.si/ ter gov.si, ki je prav tako na dobri poti do optimalne dostopnosti.

Predsednik NSIOS Borut Sever je na današnji novinarski konferenci med drugim poudaril:

»Spletna dostopnost je predpogoj za enako vključevanje invalidov, pa tudi starejših v družbo, predvsem pri dostopanju do izobraževanja, dela, zdravja in vsega ostalega. Brez dostopnih informacij, ki jih v današnjem času v največji meri pridobivamo na spletu, smo posamezniki diskriminirani in postavljeni v neenakopraven družbeni položaj, z dostopnimi spletnimi informacijami pa se lahko temu izognemo.«