Bliža se čas državnozborskih volitev. V Republiki Sloveniji je že tradicija, da ob volitvah v Državni zbor, predstavniki reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki so povezane v NSIOS, političnim strankam skupaj izpostavimo aktualna vprašanja in ključne razvojne pobude s področja invalidskega varstva, pri tem pa prisluhnemo njihovim stališčem in mnenjem. Tako smo se predstavniki političnih strank, ki kandidirajo na letošnjih volitvah, ter predstavniki invalidskih organizacij, zbrali v torek, 12.4.2022 ob 11.00 uri v Koloseju na skupnem srečanju.

Srečanje sta moderirala mag. Mateja Toman in Štefan Kušar, prisotne pa je na začetku pozdravil predsednik NSIOS Borut Sever.

Našemu povabilu na srečanju so se odzvali_

 • Davorin Kopše – Slovenska demokratska stranka
 • Aljaž Kovačič – Lista Marjana Šarca
 • Nataša Sukič – Levica
 • mag. Cveto Uršič – Nova Slovenija – krščanski demokrati
 • Vojko Starčevič – Stranka Alenke Bratušek 
 • Gregor Kos – Nestrankarska ljudska lista gibanja 
 • Dejan Podgoršek – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec
 • Domen Ponikvar – Domovinska liga – DOM
 • Tereza Novak – Gibanje Svoboda
 • Boštjan Kotnik – Naša prihodnost  in dobra država
 • Petra Kovačec – Piratska stranka Slovenije
 • dr. Luj Šprohar – Povežimo Slovenijo
 • Marina Bačič – Državljansko gibanje Resni.ca

Vprašanja, ki smo jih postavili predstavnikom političnih strank, so se nanašale na dejstvo, da je invalid človek, ki ima težave, zaradi katerih ne more živeti čisto tako, kot običajno živijo ljudje, zato potrebuje določene dodatne spodbude in prilagoditve. Konvencija OZN o invalidih spodbuja, varuje in invalidom zagotavlja polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva. Zaključne ugotovitve Odbora OZN za invalide žal naši državi niso v čast in kažejo na dejstvo, da je še veliko nedorečenih stvari v zvezi z pravicami invalidov. 

Splošna ocena je, da nam do sedaj ni uspelo razviti integritete, razvojne politike invalidskega varstva. Ker v invalidskih organizacijah prevladuje mnenje, da je razlog še vedno premalo temeljitega posvetovanja z reprezentativnimi predstavniki invalidov, še vedno pa se v praksi ne udejanja obveza »Nič o invalidih brez invalidov!«, je bilo prvo vprašanje:

»Kako nameravate zagotoviti, da se bo ta obveza spoštovala in da se bodo sistemske rešitve  razvijale v konstruktivnem dialogu, ne pa mimo ali celo proti volji invalidov?«

Eden izmed največjih izzivov na področju invalidnosti je težko socialno stanje številnih invalidov, pri čemer gre izpostaviti zelo nizke invalidske pokojnine, se je drugo vprašanje glasilo:

»Kako bi po vašem mnenju moral družbeni podsistem učinkovito delovati, da bi dosegal finančne izboljšave, ki bi invalidom omogočale dostojanstveno življenje?«

V sklopu vprašanj glede sistemskih izzivov, kot so tudi arhitektonske ovire ter dostopnost javnega prevoza in elektronskih komunikacij, smo na predstavnike naslovili vprašanje:

»Ali ste kdaj pomislili o mobilnosti invalidov v naši družbi, saj je znano, da v veliki večini sredstva javnega transporta niso prilagojena za prevoz invalidov. Kaj konkretno bi predlagali, če bi bili invalid?« 

in

»Ali menite, da je trenutno financiranje sistema osebne asistence in dolgotrajne oskrbe zadostno oziroma stabilno?«

Za konec pa smo se dotaknili tudi zaposlovanja invalidov, ki je še vedno nezadostno in postavili vprašanje:

»Kako bi spodbudili zaposlovanje invalidov oziroma kakšne spodbude bi morala država nameniti delodajalcem, da bi zaposlovali invalide v večjem številu?«

Vsi predstavniki političnih organizacij, ki so se odzvali našemu povabilu, so se na srečanje dobro pripravili, nekateri med njimi z zelo dobrimi predlogi. Ob koncu srečanja smo se jim za vse odgovore, mnenja in predloge najlepše zahvalili v želji, da se odrazijo tudi v praksi ter jih povabili, da v kontekstu srečanja podpišemo tudi protokol o sodelovanju in s tem spodbudimo in zavežemo tako politične stranke kot invalide k boljšemu sodelovanju.

mag. Mojca Vaupotič

NSIOS