Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) bo imel 20.6.2019 sejo zbora članic, kjer bodo predstavnice in predstavniki v zboru članic NSIOS obravnavali  aktualno dogajanje v FIHO, posvet Državnega sveta RS in NSIOS na temo človekove pravice invalidov, delovanje in razvoj NSIOS, sistemsko urejanje invalidskega varstva v RS in drugo.

Na sejo so vabljeni tudi predstavniki FIHO Simon Švarc, predsednik Sveta FIHO, Vlado Kukavica, direktor FIHO in Mirjam Kanalec, predsednica Komisije FIHO za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam.