V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), krovnem združenju organizacij, ki skupaj zastopajo prek 100.000 invalidov, nas zavrnitev predloga za zvišanje invalidskih pokojnin navdaja z zaskrbljenostjo. Bojimo se namreč, da bo do sprejetja pokojninske novele, ki jo napoveduje vlada preteklo še veliko časa in da rešitve, ki jih vlada napoveduje, za najbolj ogroženo skupino prebivalstva ne bodo dovolj.

Za prejemnike invalidskih pokojnin je seveda nepomembno, ali gre pri rešitvi za predlog koalicije ali opozicije, za spremembo obstoječega ali povsem nov zakon, upravičeno pa od države pričakujejo, da jim v stiski, za katero niso krivi sami, pomaga zagotavljati osnovno človekovo dostojanstvo.

Medtem, ko je npr. socialna pomoč v zadnjem desetletju zrasla za 74% in trenutno znaša €402, so invalidske pokojnine ostajale praktično enake in nekateri invalidni državljani prejemajo celo manj kot 300 evrov mesečno. Težko je razumeti zakaj bi morali biti invalidi obravnavani slabše kot nezaposleni, zlasti glede na to, da so njihovi življenjski stroški zaradi potrebnih prilagoditev višji. Poleg tega gre pri invalidskih pokojninah po pravilu za zneske daleč pod mejo revščine (€662 mesečno) in kot je znano, nič ne marginalizira in izključuje tako zelo kot revščina.

Pri invalidskih pokojninah gre pogosto tudi za prejemke, ki so nižji od višine minimalnih življenjskih stroškov, torej meje preživetja. Ti so bili leta 2009 ocenjeni na €385, kar je bil glavni razlog, da se je socialna pomoč lani dvignila z €298 na €385, toda po študiji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so minimalni življenjski stroški do leta 2017 zrasli na €441. Znesek minimalnih življenjskih stroškov je po našem mnenju najnižji še sprejemljiv spodnji prag invalidskih pokojnin in obžalujemo, da predlagatelji namesto iz tega, izhajajo iz višine socialne pomoči.

Zavrnjena rešitev je za znesek najnižje invalidske pokojnine namreč določila €402, torej enako kot trenutno znaša višina socialne podpore. Kljub prenizkemu znesku gre vsaj za korak v pravo smer, saj prejemniki invalidskih pokojnin od države upravičeno pričakujejo, da bo izpolnjevala svoje obveze iz Konvencije o pravicah invalidov in si prizadevala za temeljno družbeno pravičnost.

Lepo pozdravljamo.

Goran Kustura
glavni tajnik NSIOS