Na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve in misije OVSE smo organizirali srečanje med strokovnjaki za volitve iz OVSE/ODIHR, ki se kot opazovalci naših letošnjih predsedniški volitev mudijo v Sloveniji in Nacionalnim svetom invalidskih organizacij. Srečanja so se udeležili opazovalci in osebje iz misije OVSE, predstavnica MDDSZ in predstavniki nekaterih invalidskih organizacij, ki se jih vprašanje dostopnosti volišč še posebej tiče.

Opazovalce je uvodoma zanimal sistemski okvir delovanja NSIOS in izzivi, s katerimi se srečujemo pri svojem delu, nato pa naše izkušnje in mnenja o zakonodajnem okviru, predvsem glede na sodbo Ustavnega sodišča, o dostopnosti volišč ter informacij o volitvah in kandidatih,  o spoštovanju konvencijskih obveznosti širše in sodelovanju z Državno volilno komisijo. Po uvodnih pojasnilih o delu NSIOS smo gostom povzeli ozadje sodbe Ustavnega sodišča in sodelovanje z DVK, predstavniki posameznih organizacij pa so izpostavili izzive pri dostopnosti informacij in volišč. Izpostavili smo pomembnost vzpostavitve dostopnosti volišč vsem invalidom, pri čemer se ne smemo omejiti le na arhitektonsko dostopnost, temveč dostopnost v vseh komunikacijskih vidikih. Opozorili smo tudi na volilno pravico oseb s psiho socialnimi invalidnostmi in povezano problematiko, kjer je potrebno vzpostaviti tudi nove zakonske regulative, predvsem v smislu prehoda od sistema skrbništva, k sistemu podpornega odločanja.