V petek 6.10. je NSIOS skupaj z evropskim poslancem dr. Igorjem Šoltesom organiziral srečanje z invalidskimi organizacijami.
Srečanje je potekalo na temo aktualnih evropskih zadev, pri čemer je bila izpostavljeno sprejemanje Evropskega akt o dostopnosti, v nadaljevanju pa Direktiva o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja, Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, evropska invalidska kartica ter druga trenutna problematika invalidskih organizacij.
V povezavi z Evropskim aktom o dostopnosti, ki je eden pomembnejših dokumentov na področju invalidskega varstva smo se na predlog g. Šoltesa pogovarjali tudi o konkretnem delu pri vsebinski realizaciji akta o dostopnosti, pri čemer je pomembna participacija invalidov pri samem načrtovanju, določanju ciljev, kakor tudi spremljanju izvajanja. S tem v povezavi smo se pogovarjali o nadaljnjem ravnanju, pri čemer se je predlagala delovna skupina, ki naj se oblikuje na predlog invalidskih organizacij. Pomembno je tudi, da se v zadevi povežemo z državo, kjer moramo imeti primernega sogovornika, oziroma osebo zadolženo za izvajanje in sodelovanje. Poskrbeti je treba za vire sredstev, do česar se mora opredeliti in seveda participirati tudi država. Potrebno je poskrbeti, da se sredstva pridobijo tudi preko evropskih skladov, čemur naj se prilagodijo operativni programi za naslednje obdobje. Država naj v nadaljevanju preko predpisov in navodil poskrbi, da se Evropski akt o dostopnosti tudi dejansko upošteva pri vseh dokumentih in projektih naše države, predvsem pa njihovi realizaciji.