NSIOS je ob mednarodnem dnevu invalidov organiziral srečanje predstavnikov invalidskih organizacij z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klampfer. V dobro uro dolgem razgovoru smo ministrstvu in ministrici pohvalili nesporno pozitivne dosežke, predvsem začetek izvajanja zakona o osebni asistenci in zakona o socialnim vključevanju, seveda pa smo izpostavili tudi področja, kjer je primeren napredek umanjkal, kar potrjujejo tudi sklepne ugotovitve Odbora ZN za pravice invalidov. Posebej smo poudarili predvsem problem revščine med invalidi, dostopnosti informacij in elektronskih komunikacij, volilne pravice za vse, podpornih storitev in sistemske ureditve slovenskega znakovnega jezika, s čimer smo nakazali tudi, kaj menimo, da bi morale biti po naši oceni za državo prioritete invalidskega varstva v letu, ki prihaja.