V zadnjih tednih je tudi splošna javnost zaznala več dogodkov, ki jih je težko razumeti drugače kot izraz nestrpnosti do invalidov in invalidnosti, torej kot invalidomrzništvo.

Da so predsodki in stereotipi v zvezi z invalidnostjo v družbi še vedno močno prisotni, potrjuje vrsta študij, v primeru Republike Slovenije pa Odbor ZN za pravice invalidov v svojih priporočilih glede izvajanja Konvencije o pravicah invalidov izraža posebno zaskrbljenost zaradi odsotnosti strategij in politik za odpravljanje negativnega dojemanja invalidov.

V NSIOS se pridružujemo stališču Odbora ZN za pravice invalidov. Ob tem poudarjamo, da negativni predsodki in stereotipi v zvezi z invalidnostjo ne nastajajo na racionalni ravni, zato jih je potrebno, kot vsakršno nestrpnost do Drugega, nagovarjati s premišljenimi ukrepi, kampanjami ozaveščanja in spodbujanjem pozitivne podobe invalidov v družbi. Tudi zato smo razočarani, da se Vlada RS še vedno ni formalno opredelila do lani objavljenih Zaključnih ugotovitev in priporočil Odbora ZN in izrazila jasen namen dosledno spoštovati konvencijske obveznosti.

Iz zgodovine vemo kako hitro lahko navidez manj pomembni incidenti prerastejo v odkrito dehumanizacijo manjšin in glede na trende oživljanja ideoloških konstruktov, za katere smo mislili, da smo jih kot družba že zdavnaj presegli, so ukrepi za preprečevanje nestrpnosti še toliko bolj nujni. Zato vnovič pozivamo Vlado RS, da ob posvetovanju z invalidskim gibanjem začne nemudoma celovito obravnavati to problematiko.