Na Socialni zbornici Slovenije je vzpostavljen “Svetovalni center za supervizante v času pojava in širjenja koronavirusa (Covid19)”. V času epidemije je izvajanje supervizije otežkočeno, saj zaradi omejitve neposrednih socialnih stikov ni supervizijskih srečanj. Socialna zbornica Slovenije je v dani situaciji pripravljena s svojimi člani, supervizorji z licenco na področju socialnega varstva, priskočiti na pomoč supervizantom, ki so se zaradi izrednih razmer epidemije znašli v situaciji, ko potrebujejo pomoč in suport v obliki supervizije.

Vir: https://e9192261-c434-4751-8405-d838df5e9886.filesusr.com/ugd/304490_cec5cae453d9401aa86ac0cb21d99fbf.pdf