Zaradi kroničnega pomanjkanja zaščitnih mask in s tem povezanih tveganj za invalide in osebne asistente, smo na Vlado RS naslovili naslednjo prošnjo:

Spoštovani,

V Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) podpiramo interventne ukrepe, ki so bili v zadnjih dneh sprejeti za spopadanje s širjenjem korona virusa (SARS-CoV-2).

Ob tem poudarjamo, da so v času epidemije invalidi posebej izpostavljeni dejavnikom tveganja. Pri tem zlasti izstopajo:
– osebe z živčnomišičnimi obolenji in drugi invalidi, ki imajo zaradi narave obolenja šibek respiratorni sistem in bi bila zanje vsaka okužba usodna;
– uporabniki osebne asistence, ker so kljub socialni distanci izpostavljeni dodatnemu dejavniku tveganja. Njihovi osebni asistenti se vsak dan vračajo v svoje okolje in nato spet k uporabniku, izolacija stikov je v teh primerih bistveno nižja;
– invalidi, ki bivajo v institucijah, izpostavljeni so enakim tveganjem kot oskrbovanci v socialnih zavodih;
– osebe s kroničnimi obolenji, ki imajo zaradi invalidnosti oslabljen imunski sistem ali morajo celo jemati imuno-supresorje;
– invalidi, ki so zaradi svoje invalidnosti in ovir v družbi izključeni;
– in drugi.

Zaradi navedenega in njihove zaščite ter zaščite širše populacije vsi našteti nujno potrebujejo zaščitne maske in druga zaščitna sredstva.

Invalidske organizacije in izvajalci osebne asistence na vse načine poskušajo tudi same zagotoviti zaščitne mask, vendar zaradi znanih omejitev količine še zdaleč ne zadoščajo.

Zaradi navedenega naprošamo Vlado RS, krizni štab in civilno zaščito, da med prioritete za dostavo zaščitnih mask in drugih zaščitnih sredstev vključijo tudi ogrožene invalide in njihove osebne asistente.

NSIOS in invalidske organizacije zaradi zaščite najbolj ogroženih izvajamo vse potrebne ukrepe, pri čemer smo zaustavili vse dejavnosti razen nujnih (informiranje, pomoč pri oskrbi, zaščitna sredstva,…) pri tem pa se usklajujemo z Evropskim invalidskim forumom in kolegi v EU.

Hkrati vnovič izpostavljamo nujnost dostopnosti vseh informacij v zvezi z samozaščitnimi ravnanji in ukrepi države za vse vključno z invalidi. Dostopnost v tem smislu pomeni tolmačenje v znakovni jezik, informacije v brajici in zvočnem zapisu, v lahkem branju in drugih prilagojenih oblikah.

Za karšnekoli dodatne informacije ali pomoč za zaščito naših državljanov, še posebej slovenskih invalidov, smo vam na razpolago.