Zagovornik načela enakosti je na podlagi pobude oškodovanca opravil oceno diskriminatornosti pravne ureditve usklajevanja invalidnin za telesne okvare. Ugotovil je, da je na področju načina usklajevanja vrednosti invalidnin z inflacijo pravna praznina, kar po oceni zagovornika povzroča diskriminacijo.

Zagovornik je ugotovil, da je že vse od leta 2012, ko je bila sprejeta sprememba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, načrtovano sprejetje zakonodaje s področja invalidov, ki bi urejala tudi način usklajevanja invalidnin.

Vse od takrat torej na tem področju vlada pravna praznina. Ni več pravne podlage, po kateri bi bila invalidnina za telesno okvaro vključena med transferje, ki se usklajujejo po zakonu o transferjih posameznikom in gospodinjstvom, so zapisali v uradu zagovornika v sporočilu za medije.

Posledica te pravne praznine je diskriminatorna obravnava oseb, ki imajo na podlagi invalidnosti zaradi svoje telesne okvare pravico do invalidnine, je ocenil zagovornik. Gre za neposredno diskriminacijo na področju socialne zaščite, in sicer zaradi osebne okoliščine invalidnosti (telesne okvare).

Kot je ob tem opozoril zagovornik Miha Lobnik, se je “treba zavedati, da tudi ko ravnanje, obravnava ali predpis nima namena diskriminarati, ima pa tak učinek, je to še vedno diskriminacija, in ta je prepovedana”.

V primerjavi z drugimi upravičenci do državnih transferjev, ki se po zakonu o transferjih posameznikom in gospodinjstvom usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin, so po mnenju zagovornika prejemniki invalidnin za telesno okvaro prikrajšani za uživanje dela socialne ugodnosti, katere vrednost bi se morala z usklajevanjem ohranjati, a se ne.

Pojasnila pristojnega ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki jih je v postopku pridobil zagovornik, so potrdila obstoj te pravne praznine. Ministrstvo je navedlo tudi, da je sprejetje zakonodaje za področje telesnih okvar nujno in da bo poskušalo najti ustrezne rešitve.

Vir: https://www.sta.si/2839110/zagovornik-nacela-enakosti-ugotovil-diskriminacijo-zaradi-neusklajevanja-invalidnin-z-inflacijo