Javni natečaj za delovno mesto »GLAVNI TAJNIK« Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije

Datum objave javnega natečaja: 6.10.2021   Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana, objavlja   javni natečaj za položaj...
Read More

Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti

Aktualni projekt: Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti...
Read More

vabilo na mednarodno delavnico o prihodnosti Evropske invalidske kartice – 16. september od 10.00 do 12.00

Spoštovani, vabimo vas na mednarodno spletno delavnico na témo prihodnosti Evropske kartice ugodnosti za invalide z naslovom'Prihodnost Evropske kartice -...
Read More
O NAS

O NAS

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je nevladna organizacija, ki prostovoljno združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji.

NSIOS je ustanovljen skladno z določili Zakona o invalidskih organizacijah in zastopa interese prek 118.000 slovenskih invalidov. Vključene invalidske organizacije predstavljajo 98,5 % vseh organiziranih slovenskih invalidov in delujejo v več kot 220 lokalnih društvih po vsej Sloveniji.

NSIOS je tudi polnopravni član Evropskega invalidskega foruma (European Disability Forum – EDF). To pomeni, da povzemamo vse zasnovane sodobne evropske invalidske politike, hkrati pa posredujemo specifične slovenske invalidske interese in aktualne vsebine za oblikovanje novih sistemskih rešitev, ki so po svoji naravi značilne in obvezne za našo državo.