Dokumenti in zakonodaja

Socialno in invalidsko varstvo v Sloveniji temelji na USTAVI Republike Slovenije in KONVENCIJI Organizacija združenih narodov O PRAVICAH INVALIDOV. Področje invalidskega varstva, pravic in ugodnosti urejajo naslednji dokumenti in predpisi:

Invalidsko varstvo
SOCIALNO varstvo
ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE
STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI
ZAPOSLOVANJE IN DELO
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
INVALIDSKE ORGANIZACIJE
DRUGI PREDPISI IN
ZAKONODAJA
PRIROČNIKI

invalidsko varstvo

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Akcijski program za invalide 2014-2021

Zakon o osebni asistenci (ZOA)

SOCIALNO varstvo

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Zakon o dolgotrajni oskrbi

Zakon o socialno varstvenih prejemkih

Zakon o socialnem vključevanju invalidov

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDR. ZAVAROVANJE

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

ZAPOSLOVANJE IN DELO

Zakon o urejanju trga dela

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Uveljavljanje pravic za otroke s posebno nego in varstvo

INVALIDSKE ORGANIZACIJE

Zakon o društvih

Zakon o invalidskih organizacijah

DRUGI PREDPISI IN ZAKONODAJA

Zakon o dohodnini

Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu

Zakon o radioteleviziji Slovenija

Zakon o davku na motorna vozila

PRIROČNIKI

Vaše pravice v Evropski uniji

Enake pravice in enake možnosti za vse

Vodnik po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

SVET NA DLANI:
Jezik gluhoslepih

Ta stran uporablja piškotke, da lahko ponudbi boljšo uporabniško izkušnjo. Z brskanjem po strani, se strinjate z njihovo uporabo.