Pa je kdaj nasilnež tudi kdo, ki ni družinski član?

Tudi. Dobili smo informacijo o gospodu, ki ga je ekonomsko in psihično zlorabljal brezdomec. Ni šlo za nasilje v družini, onadva sta se nekako našla in začela skupaj živeti. Brezdomec naj bi mu v zameno za streho nad glavo pomagal pri vsakdanjih opravilih in negi. Končalo pa se je tako, da si je prilastil njegovo bančno kartico, tako da je gospod na koncu živel v svojih iztrebkih v lastnem stanovanju.

 

Ali te primere prijavite policiji? Ali nasilneži odgovarjajo za svoja dejanja?

Povzročitelje smo po Zakonu o preprečevanju nasilja dolžni prijaviti. Največkrat pa uporabnike k nam napoti krizni center, kjer opravijo prijavo. Velikokrat pride do izreka ukrepa prepovedi približevanja, sama pa s tem, da bi kateri od nasilnežev odgovarjal, nisem seznanjena, saj je naše delo namenjeno delu z žrtvami nasilja.

 

V Viziji ste zaposleni le vi in še ena oseba za polovičen delovni čas. Je to dovolj za pomoč vsem, ki se obrnejo na vas?

V programu Nasilje nad invalidi je aktivnih 20 prostovoljcev, ki me zamenjajo, kadar delam v drugih podprogramih ali če sem odsotna. Varna hiša je namreč le eden od podprogramov, ki jih izvajamo v sklopu Nasilja nad invalidi. Poleg tega spremljamo razmere na tem področju in informiramo ter ozaveščamo zainteresirano in splošno javnost. Menimo namreč, da bi moralo biti več varnih hiš za gibalno ovirane po vsej Sloveniji, saj denimo žrtev nasilja iz Kranja, ki je zaposlena in ima otroke, ki se tam šolajo, najverjetneje ne bo prišla v varno hišo, ki deluje pod okriljem društva Vizija.

 

Ali vam uspe vsem vašim stanovalcem zagotoviti nove, varne domove?

Tudi to je velika težava. Žrtvam nasilja pomagamo pri prijavi na razpise za neprofitna stanovanja, ampak ker imajo občine vsakih nekaj let ali pa enkrat na leto razpis za javna neprofitna stanovanja le za občane njihove občine, je možnosti res malo. Če žrtev prihaja iz Slovenske Bistrice, se lahko prijavi na javni razpis za neprofitna stanovanja samo v Slovenski Bistrici, saj je to eden izmed pogojev za prijavo. Dodatna težava je to, da našim žrtvam ne moremo prijaviti začasnega prebivališča, saj je lokacija varne hiše tajna in so žrtve nasilja v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča oproščene prijave. Za tržna stanovanja pa naše žrtve nasilja v nekaj primerih tudi niso imele zadosti financ. Prav zato se na žalost precej žrtev vrne domov in začarani krog nasilja se nadaljuje. O problematiki javnih razpisov in tega, da žrtve pri nas ostajajo eno leto, ker jih nimamo kam nastaniti, smo pred kratkim obvestili Ministrstvo za solidarno prihodnost in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in tudi na Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije smo naslovili dopis, da je to področje treba reševati.

 

In kaj so vam odgovorili?

Odgovore še čakamo.

 

Povedali ste mi, da vam približno polovici žrtev nasilja, ki jih sprejmete v varno hišo, uspe najti novo varno bivališče, preostali se vrnejo domov v nasilno okolje. Kaj bi potrebovali, da bi bili pri svojem delu še uspešnejši?

Prva stvar je naše financiranje: sofinancirata nas FIHO in ministrstvo za delo, ki nam na podlagi vsakoletnega razpisa dodeli sredstva za razvojni program. A vsako leto moramo kandidirati na razpisu in tako trepetamo, ali bomo izbrani. Normativ, ki smo ga določili skupaj z ministrstvom, je, da imamo v programu Nasilje nad invalidi lahko zaposlena največ dva strokovna delavca in najmanj 20 uporabnikov. Zaradi napake pri izpolnjevanju prijave smo v letu 2021 žal ostali brez financiranja. Da Slovenija ni ostala brez edine varne hiše za gibalno ovirane osebe, je zaslužna skupina prostovoljcev, ki je še naprej opravljala svoje delo. Lani smo sredstva dobili, zdaj novembra pa se bomo znova prijavili in upamo, da bomo uspešni. Vse bi bilo veliko lažje, če bi imeli sistemsko financiranje, ne da se vsako leto tresemo, ali bomo dobili sredstva ali ne. Želimo si, da bi naš program razširili in da bi bile varne hiše, ki obstajajo, vsepovsod dostopne invalidom.

Poiskati je treba rešitev za moške, ki so žrtve nasilja, in za vse starejše od 65 let, ki nimajo pravice do osebnega asistenta. K nam namreč prihajajo tudi starejše osebe, ki ne morejo same izvajati nege ali si pripraviti obroka. Ker pa smo društvo, torej neprofitna organizacija, nimamo sredstev, s katerimi bi lahko pokrili nove zaposlitve, čeprav bi nujno potrebovali tudi zdravstveni in negovalni kader.

 

Foto: Ana Vojnović Zorman – Dostopno.si
Foto naslovnica: https://www.bridgesrc.org